headerphoto

Služby sociální prevence nelze poskytnout jestliže:
a) zájemce o službu spadá do negativní cílové skupiny,
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby,
c) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce o službu žádá.