headerphoto

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu ženám v  nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi G-centrum Tábor je:
• poskytnout okamžitou pomoc a ubytování pro přechodnou dobu ženám, matkám s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace;
• pomoci klientkám k brzkému návratu do plnohodnotného, rodinného a sociálního života, k zajištění bydlení, příp. zaměstnání;
• utvářet podmínky pro kvalitní výchovu dětí;
• motivovat klientky ke spolupráci a k řešení jejich životní situace.

Cíle poskytované služby:
• zvýšit počet klientek, které se navrátily do běžného života;
• rozšířit podmínky pro využívání a rozvíjení volnočasových aktivit dětí klientek;
• zkrátit průměrnou dobu pobytu klientek;
• rozšířit základní sociální poradenství.

Historie
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, ul. Vídeňská 2761, 390 05 Tábor, se nachází na největším sídlišti města Tábora na Sídlišti nad Lužnicí. Objekt vznikl rekonstrukcí bývalé ubytovny roku 1998. Majitelem objektu je město Tábor.

 

 .