headerphoto

 

Upozornění:

K 31.5.2021 bude ukončena činnost Střediska sociálních služeb. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali, využili naše poskytované služby, účastnili se našich aktivit.


                                                                       Alena Kubíková, Martina Mindlová


Pokud potřebujete využít odborné sociální poradenství, můžete se obrátit na tyto instituce:


• Občanská poradna při Diecézní charitě ČB (tel:732 485 038, Dobrovského 705/9, Tábor)
• Charitní nadační Fond (tel:604 831 403, Josefa Švehly 1840/15 Tábor)
• Domácí hospic Jordán (tel:725 414 931, Bydlinského 2964, Tábor, 390 02)
• Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
(tel:381 254 240, Vančurova 2904, 390 01 Tábor)
• Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (tel:381 231 122, Kvapilova 2289, 390 03 Tábor)
• Sociální poradna při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (tel:381 231 447, Kvapilova 2289, 390 03 Tábor)


Také se můžete obrátit na Kontaktní centrum v Táboře
(tel: 770 155 959, Farského 887/17, Tábor), které nabízí:
 Základní poradenství
 Přednášky a besedy
•  Výlety a vycházky
•  Registrace do projektu Senior Pas
•  Volný přístup na internet
•  Informační materiály, časopisy

V Táboře také působí kluby a svazy, které sdružují seniory a osoby se zdravotním postižením, kterým nabízí základní poradenství, rehabilitační a rekondiční programy, vzdělávací a výchovné programy, aktivizační činnost:
• Svaz postižených civilizačními chorobami Tábor
• Kardio klub Tábor
• Revma liga Tábor
• Územní organizace Svazu diabetiků v Táboře
• Parkinson klub ČB, pobočka Tábor
• Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění Tábor

 

English (auto-detected) » Hungarian