headerphoto

 

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

 

od 25. 5. 2020 jsou povoleny návštěvy klientů v našem zařízení, při splnění níže uvedených podmínek:

- pokud to bude možné a náš klient bude schopen pohybu s kompenzační pomůckou, uskutečněte návštěvu ve venkovních prostorách (v okolí budovy nebo v zahradě),

- při návštěvě na pokoji respektujte dodržování bezpečné vzdálenosti od spolubydlícího,

- každý návštěvník musí být vybaven ochranou dýchacích cest (musí mít vlastní roušku),

- navštěvující osobě bude změřena teplota, pokud bude teplota převyšovat 37 °C, nebo bude navštěvující osoba projevovat příznak nemoci, bude návštěva klienta zakázána,

- každá navštěvující osoba bude písemně dotazována na symptomy koronavirové nákazy,

- jednoho uživatele mohou navštívit v jeden čas max. 2 osoby,

- každá návštěva si musí při vstupu do budovy vydezinfikovat ruce,

-  u klientů, kteří jsou v karanténě, nejsou návštěvy povoleny.

 

PhDr. Jaroslava Kotalíková
ředitelka G-centra Tábor

 

__________________________________________________________________________________________________-

Úvodní slovo ředitele G-centra

Vážení uživatelé internetu,

vítejte na webových stránkách G-centra Tábor, příspěvkové organizace města Tábor.

Rádi bychom Vám i prostřednictvím internetu poskytovali informace o činnostech a službách naší organizace. Chceme Vám o ní poskytnout vyčerpávající informace, představit Vám její jednotlivá střediska, informovat Vás o aktuálních zprávách a veškerých kontaktech. Součástí webových stránek je možnost stáhnutí veškerých žádostí o jednotlivé služby, platného Sazebníku služeb, platné zákony a vyhlášky týkající se sociálních služeb. Naše stránky Vám nabídnou i spoustu dalších užitečných informací.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších informací nás neváhejte, prosím, kontaktovat.

 PhDr. Jaroslava Kotalíková

ředitelka G-centra Tábor