headerphoto

 CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELEK:
• oběti domácího násilí
• ženy bez přístřeší
• ženy v krizi

Specifický popis cílové skupiny:
G-centrum Tábor poskytuje služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 109/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav a novelizací, včetně platných prováděcích vyhlášek. Cílovou skupinou jsou především občané města Tábor. Přijímány jsou i ženy z ostatních měst a obcí především v rámci Jihočeského kraje a města Tábor.

DO AZYLOVÉHO DOMU NEMOHOU BÝT PŘIJATY:
• manželské či partnerské dvojice s dětmi,
• muž s dětmi,
• ženy, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo potřebují bezbariérový přístup,
• ženy, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení,
• ženy, které žádají o poskytnutí sociální služby ve lhůtě kratší než 6 měsíců od ukončení posledního bydlení v našem zařízení z důvodu hrubého porušení Ubytovacího řádu,
• ženy starší 62 let,
• ženy, které nechtějí aktivně řešit svoji nepříznivou sociální situaci,
• ženy, které se projevují agresivně vůči svému okolí,
• ženy, které nekomunikují v českém jazyce,
• žena, která trvá na pobytu se zvířetem (pokud se nejedná o asistenčního psa).


Cizí státní příslušnice, která nekomunikuje v českém jazyce je v případě nepřijetí doporučeno jiné zařízení či poradenská služba, která jim pomůže řešit nastalou situaci např. Poradna pro uprchlíky a migranty v Českých Budějovicích.