headerphoto

 

Zařízení organizuje:

  • výtvarné a hudební kroužky pro děti klientek
  • hlídání dětí klientek (účast dobrovolnic)
  • akce kulturního zaměření pro děti (vánoční a velikonoční besídky, zábavné odpoledne ke Dni dětí apod.)
  • vzdělávací praktické kurzy (např. vaření, pečení, ubrouskové techniky, aranžování květin)