headerphoto

 

Zařízení organizuje:

- výtvarné a hudební kroužky pro děti klientek

- akce kulturního zaměření pro děti (vánoční a velikonoční besídky, zábavné odpoledne ke Dni dětí apod.)

- vzdělávací praktické kurzy (např. vaření, pečení)