headerphoto

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi poskytuje:
• ubytování
• pobytové služby na přechodnou dobu ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
• poskytnutí ubytování po dobu nepřevyšující 1 rok
• poskytnutí emocionální podpory a bezpečí
• sociální poradenství