headerphoto

 Posláním AD je poskytnout pomoc a ubytování na přechodnou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok ženám, matkám s dětmi, těhotným ženám, osamělým, či týraným ženám, ženám v krizi, bez přístřeší, dívkám opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo propuštěným z výkonu trestu a dovršily zletilosti, které se ocitly v těžké životní situaci, spojené se ztrátou bydlení, v důsledku rozvodu, či rozchodu s partnerem, dlouhodobé nezaměstnanosti, odchodu partnera do výkonu trestu, problémů mezigeneračního soužití, dluhů, domácího násilí, či prostituce. Pomoci jim k návratu do běžného života a žít tak, aby je jejich okolí nevylučovalo ze své společnosti. Pomoc můžeme poskytnout 6-ti ženám a 18-ti matkám s dětmi v celkové kapacitě 59 lůžek.
CÍLE AZYLOVÉHO DOMU
Hlavním cílem azylového domu je podpořit uživatelky k hledání optimálního řešení své současné situace, tak, aby byly schopny z dlouhodobého hlediska fungovat bez pomoci sociálních služeb či podpory sociálního systému. Je nutné, aby při hledání řešení vycházely ze svých osobních možností, schopností a zkušeností, protože jedině tak budou schopny ve svém dalším životě fungovat bez pomoci druhých.

Další cíle naší služby jsou:
• pomoci hledat profesní a pracovní uplatnění uživatelek, které jsou v evidenci Úřadu práce,
• podpořit uživatelky v nakládání se svými financemi, jejich snaha o oddlužení se,
• podporovat uživatelky v hledání bydlení.

Historie
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, ul. Vídeňská 2761, 390 05 Tábor, se nachází na největším sídlišti města Tábora na Sídlišti nad Lužnicí. Objekt vznikl rekonstrukcí bývalé ubytovny roku 1998. Majitelem objektu je město Tábor.

 

 .