headerphoto

Protiepidemiologická opatření v denním stacionáři

Do stacionáře mohou přicházet pouze klienti, kteří nevykazují známky respiračního onemocnění
(kašel, rýma, bolest v krku, teplota nad 37 o C).
Pracovníci každému klientovi změří teplotu. U klientů, kteří jsou dováženi služebním autem, bude
teplota změřena ještě před nástupem do auta. Pokud bude naměřena teplota 37, 1 o C a více, bude
provedeno po cca 5 minutách opakované měření. Pokud i na druhý pokus bude teplota zvýšená, musí
klient zůstat doma. Pracovnice je povinna odmítnout odvézt i klienta, který nemá zvýšenou teplotu,
avšak má rýmu nebo kašel. Před nástupem do vozu a po celou dobu přepravy musí mít klienti zakrytý
nos a ústa rouškou.
Klientům, kteří si docházejí do stacionáře sami, bude rovněž při příchodu změřena teplota. Příchozí
bez teploty, avšak s rýmou nebo kašlem nebudou do denního stacionáře vpuštěni.
Pokud se známky respiračního onemocnění projeví v průběhu pobytu ve stacionáři, bude klient
neprodleně izolován od ostatních osob. Pro tento účel bude vyčleněna odpočinková místnost a
neprodleně bude zařízen odvoz klienta domů (rodina, služební auto).
Sám klient nebo jeho rodinný příslušník jsou povinni nahlásit, pokud se klient dostal do úzkého
kontaktu s rizikovou osobou (osoba, která byla pozitivně testována na onemocnění COVID-19). Poté
nebude po dobu 10 dní umožněna docházka do stacionáře.
Návštěvy cizích osob v prostorách stacionáře nejsou povoleny.
Klient je povinen dodržovat hygienická opatření, po použití WC, při příchodu do stacionáře a po
příchodu z jídelny, nebo jiných vnitřních prostor objektu domu s pečovatelskou službou si musí
vydezinfikovat ruce.
Nošení roušek v denním stacionáři a prostorách domu s pečovatelskou službou se řídí aktuálním
nařízením ministerstva zdravotnictví.
Toto opatření slouží na ochranu zdraví klientů i pracovníků denního stacionáře a žádáme o jeho
dodržování. V případě, že klient bude omítat jej dodržovat, je to považováno za hrubé porušení
pravidel pro poskytování služby, které může vést k ukončení smlouvy.
Opatření je platné nejenom v souvislosti s nákazou COVID-19, ale u všech respiračních onemocnění.

V Táboře 7.9.2020