headerphoto

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu,  přidržení oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi,
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - pomoc při zvedání,  přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru - doprovod klienta po stacionáři a přilehlých prostorách nebo do jídelny formou přímého doprovodu (klient se pracovníka drží), nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta, otevírá a zavírá dveře), přesun pomocí vozíku
  4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití – donesení jídla ke stolu, nakrájení na sousta, namazání pečiva, odstranění víčka kelímku, příprava kávy a čaje, nalití a podání nápoje, uklizení a umytí použitého nádobí
 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny – asistence při umývání nebo sprchování
  2. pomoc při použití WC - Pomoc při stažení kalhot a prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení klienta při usedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání ,vložení pleny, nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot. U použití hygienického křesla vynesení, umytí a dezinfekce nádoby (je účtováno zvlášť). Úkon provádí pracovnice v ochranných rukavicích.                                                  

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
Obědy jsou dováženy z Vývařovny pečovatelské služby.
Jídelníček je sestavován ve spolupráci s dietní sestrou.
K dispozici jsou tyto druhy diet:
Diety:    D3 – běžná strava
            D4 – šetřící
            D9 – diabetická
            D4/D9 – šetřící diabetická
Vše lze dodat i v provedení neslaném.
Druh diety je možno měnit pouze na začátku měsíce, změna nutná ze zdravotních důvodů je provedena okamžitě.
Na požádání lze zajistit snídani a svačiny.


d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností –tréninky paměti, výtvarné techniky, ruční práce, vaření a pečení, hraní her a kvízů

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – pobyt ve společnosti vrstevníků, vzpomínková vyprávění, sledování filmů pro pamětníky, aktivní a pasivní muzikoterapie.

f) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – společenské kolektivní hry, společné vycházky v areálu DPS, oslavy svátků a narozenin, sportovní  dny,  opékání buřtů, Rej čarodějnic,  oslava Vánoc, Velikonoc

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – sociální poradenství, pomoc při vyplňování žádostí, složenek apod., jednání na OSV ve prospěch klienta.