headerphoto

Bazální stimulaci poskytují v rámci péče o klienty proškolení pracovníci přímé obslužné péče. Úkolem takové péče je pochopit potřeby uživatele, poznat a porozumět jeho stylu komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci a jistotu. U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.