headerphoto

Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem, který ordinuje v našem zařízení tři dny v týdnu v  určených hodinách a dále dle vzniklé aktuální potřeby.

Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. Žádný ošetřující lékař není k domovu seniorů smluvně vázán a je za svou péči přímo odpovědný svému pacientovi.

Dva dny v měsíci zde ordinuje odborný lékař psychiatr, další odborná vyšetření jsou realizována zejména na specializovaných pracovištích blízké nemocnice nebo v ordinacích lékařů specialistů v městě Tábor.