headerphoto

Ošetřovatelská odborná péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně na základě ordinací lékařů dle platných právních předpisů. Tuto odbornou péči zajišťují všeobecné sestry s registrací k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a odborností 913 /všeobecná sestra v sociálních službách / je účtována zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv.

Specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb v oblasti preventivní léčebné výživy poskytuje nutriční terapeutka, která v rámci realizace ošetřovatelského procesu provádí sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb klientů v oblasti léčebné výživy, zajišťuje objednávku doplňkové výživy, sipping /tekutá strava/, spolupracuje s nutriční ambulancí nemocnice Tábor.

Obslužnou péči provádějí nepřetržitě 24 hodin denně pracovníci sociální péče – přímá obslužná péče. Tato péče zahrnuje podporu či pomoc klientům v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Tento tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti každého klienta.
Pro zkvalitnění poskytovaných služeb, včetně zavádění nových metod ošetřování, je nutné neustálé zvyšování úrovně odborných znalostí personálu, zejména prostřednictvím odborných seminářů a kurzů, které pořádáme v našem zařízení.