headerphoto

 

 

Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací a v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 a usnesení vlády České republiky ze dne 12.října 2020 č. 1029

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,
b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;

Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;
¨
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1029 se po dobu nouzového stavu zakazuje vycházení uživatelů domovů pro seniory. Výjimky se týkají případů, kdy klient musí navštívit např. lékaře, úřad či soudní řízení. Výjimku z důvodu psychického nebo zdravotního stavu posuzuje s uživatelem praktický lékař, nebo psychiatr, a to ve spolupráci se sociálním pracovníkem nebo dalšími zaměstnanci. Udělení výjimky potvrzuje ředitel organizace.