headerphoto

O přijetí do Domova pro seniory rozhoduje na základě podané žádosti ředitel organizace ve spolupráci s vrchní sestrou a sociálním pracovníkem. V současné době počet žadatelů převyšuje kapacitní možnosti zařízení, proto jsou žádosti zařazeny do pořadníku čekatelů.

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory si zájemci mohou vyzvednout přímo v budově G-centra Tábor nebo stáhnout [ZDE].

Žádost o poskytování sociální služby:
− musí být podepsána žadatelem (nebo jeho opatrovníkem),
− nedílnou součástí žádosti je vyjádření lékaře na formuláři k tomu určeném,
− žadatel si v žádosti zvolí, zda má být žádost zařazena do evidence, nebo do pořadníku akutních žadatelů,
− akutní žádost je posouzena dle kritérií pro sestavování pořadníku žadatelů, sociální situace a zdravotního stavu žadatele.

Při uvolnění kapacity je žadatel, který je dle pořadníku čekatelů na řadě, kontaktován sociálním pracovníkem Domova pro seniory:
− je mu nabídnuta možnost návštěvy a prohlídky zařízení,
− je informován o rozsahu a způsobu poskytovaných služeb,
− jsou mu podány informace k zahájení sociální služby a zodpovězeny případné dotazy.

Co je potřeba předložit při zahájení sociální služby:
− občanský průkaz,
− průkaz zdravotní pojišťovny,
− má-li žadatel opatrovníka – usnesení o jmenování opatrovníka,
− poslední výměr důchodu,
− rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči,
− aktuální rozpis léků (vyplněný ošetřujícím lékařem),
− léky a inkontinentní pomůcky na min. 1 měsíc.