headerphoto

Poslání domova pro seniory 

• Soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány.
• Klient musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi.
• Naše zásada zní: „Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné“.


Definice poslání zaměstnanců Domova pro seniory G-centra Tábor

G-centrum Tábor, domov pro seniory, poskytuje sociální pobytovou službu podle individuálních potřeb seniorů tak, aby byla v maximální míře podporována nezávislost a samostatnost  seniorů.  G-centrum Tábor vytváří zázemí pro seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby a nemohou zůstávat ve svém domácím přirozeném prostředí. G-centrum Tábor chce poskytováním svých služeb umožnit seniorům prožít bezpečné a spokojené stáří.