headerphoto
 
Klientům poskytujeme stravování, které je v souladu se zásadami zdravé výživy a odpovídá věku a zdravotnímu stavu strávníků.

 
 
Sedm dní v týdnu připravujeme ve vlastní kuchyní tři základní druhy stravy:
  • racionální
  • diabetickou
  • šetřící

 

Denně je podávána:

  • snídaně s přesnídávkou
  • oběd
  • svačina
  • 1. večeře
  • 2. večeře


Při sestavování jídelního lístku, který je připravován na devět týdnů, se snažíme plnit přání a požadavky klientů a současně dodržovat zásady správné výživy. Stravu připravujeme podle normovaných receptur, ale současně se snažíme vytvářet nové, aby jídelníček našich klientů byl pestřejší. Skladba jídel se přizpůsobuje ročním obdobím. Třeba o vánočních svátcích, Masopustu, Velikonocích je jídelníček typicky český a jsou v něm zahrnuty všechny tradiční pokrmy.

Kuchyně je vybavena moderním kuchyňským zařízením, které umožňuje přípravy technologicky náročných jídel. Příprava jídel probíhá v režimu HACCP (systém kritických bodů).

Mobilní klienti se stravují v jídelně, imobilním klientům je strava servírována na pokoji formou tabletového systému, jehož předností je udržení pokrmu v teplém stavu.