headerphoto

 

Službu je možné poskytnout:
• při volné kapacitě zařízení

Přednost mají zájemci:
• s trvalým pobytem v Táboře
• pobírající dávky poskytované v hmotné nouzi
Smluvní vztah
Zahájení poskytování sociální služby je kladným výsledkem jednání zástupce zařízení se zájemcem, který se rozhodl na základě předložené nabídky (obsahové i cenové) nabízené sociální služby přijmout.
Na základě §91 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách může být sociální služba poskytnuta na základě ústní dohody.
Písemně je smlouva o poskytování sociální služby ve středisku Noclehárna uzavřena pokud o písemnou smlouvu požádá zájemce o službu nebo v případě, že úhradu za poskytovanou službu za klienta hradí jiná osoba či instituce (např. Úřad práce).