headerphoto

Středisko Noclehárna poskytuje přechodné ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu mužům bez přístřeší. Posláním střediska Noclehárna je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší, pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Cíle poskytované služby
• zajistit informovanost klientů o možnostech řešení nepříznivé situace, návazných službách a subjektech
poskytujících sociální a zdravotní služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci,
• posílit či obnovit schopnost klientů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy,
• snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů,
• rozšířit zkvalitnit a podporovat spolupráci se všemi organizacemi, které mohou pomoci řešit zdravotní i sociální situaci klienta.