headerphoto

Klienti Odlehčovacích služeb se mohou účastnit kulturní a zájmové činnosti připravované pro klienty Domova pro seniory a využívat služby a prostory G-centra Tábor. V případě umístění v DPS Čekanice mohou klienti využívat služby a prostory Denního stacionáře:
• zájmové aktivity (aktivní a pasivní muzikoterapie, hobby dílna, hraní společenských her, výuka na počítači, bystření paměti, promítání filmů, čtení v kavárně, poslech hudby, vydávání měsíčníku pro seniory Zpravodaj G-centra...),
• pohybová aktivizace (vycházky, výlety, sportovní odpoledne, ruské kuželky...),
• kulturní a zábavné programy (vystoupení žáků MŠ, ZŠ, posezení při harmonice, grilování, oslavy narozenin klientů, Masopust, Rej čarodějnic, Velikonoce, Martinské posvícení, Vánoce, návštěvy divadel...),
• vzdělávací programy (přednášky, kurzy PC…).