headerphoto

Zahájení poskytování služby
• Služba je poskytnuta na základě žádosti. Žádost posuzuje sociální pracovník ve spolupráci s vrchní sestrou G-centra Tábor, Domova pro seniory, případně s ředitelkou G-centra.
• Sjednání poskytované služby vychází z kapacitních možností Odlehčovacích služeb (OS) G-centra Tábor. Pokud nemůže být služba poskytnuta v termínu, o který má klient zájem, jsou nabídnuty nejbližší možné volné termíny.
• Nástup (přesný termín a čas) je předem domluven osobně nebo po telefonu. Nástupní doba je zpravidla Po – Pá v době od 8:00 do 14:00 hod.
• Dopravu do místa poskytování služby si klient zajišťuje a hradí ze svých prostředků.

Smlouva
• S každým klientem je při zahájení služby uzavřena písemná Smlouva o poskytování služby, kterou ze strany poskytovatele podepisuje statutární zástupce organizace – ředitel, popř. jeho zástupce. Smlouva upravuje podmínky poskytování sociální služby.
• Všechny potřebné náležitosti smlouvy dohodne s klientem sociální pracovník, Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden. Smlouvy jsou evidovány.