headerphoto

Posláním Odlehčovacích služeb je dočasně zastoupit pečující osobu – rodinu v péči o seniora se sníženou soběstačností nebo o osobu se zdravotním postižením starší 55 let a tím vytvořit čas a prostor pečujícímu pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si svých osobních záležitostí. Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného sociálního prostředí nebo pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém zařízení a dočasně se nemohou vrátit do svého domácího prostředí. Služba podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli, rozšiřuje sociální kontakty a je prevencí dlouhodobých pobytových služeb.

Cíle:
• dosáhnout optimálního počtu a stabilizace týmu zaměstnanců
• rozšířit, zkvalitnit a podporovat týmovou spolupráci všech pracovníků zařízení
• pomáhat při zajišťování návazné a následné péče