headerphoto

• Individuální přístup - kvalitními, odborně poskytovanými službami uspokojovat individuální bio-psycho-sociální potřeby seniorů.
• Profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni.
• Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti.
• Svobodné rozhodování - uživatel rozhoduje, případně spolurozhoduje, o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení.