headerphoto

Vážení strávníci,

provoz jídelny je v současné době zastaven a nepředpokládáme, že bude
obnoven. V kuchyni došlo k poruše kotle, která je neodstranitelná. V úvahu by
připadalo pouze zakoupení kotle nového v hodnotě cca 150.000,-Kč. Toto
zařízení by bylo zakoupeno pouze na pokrytí kapacity pro jídelnu, neboť pro
přípravu jídel na rozvoz obědů pro klienty pečovatelské služby je kapacita
dostatečná. Navíc by se zakupovalo na dobu zhruba jednoho a půl roku,
protože poté se celý provoz vývařovny přestěhuje do nově budovaného objektu
u nemocnice. Z výše uvedených důvodů bylo stravování v jídelně ukončeno.
Je možnost nechat si námi jídlo dovážet, avšak tato služba je určena pouze
osobám, které PROKAZATELNĚ nemají jiný způsob, jak si oběd zajistit sami –
sami si jej uvařit, nakupovat od komerčních služeb, nebo nemají jinou osobu,
které by jim mohla stravu připravit. V případě, že splňujete podmínky pro
dovážku obědů, je nutno spojit se s naší sociální pracovnicí na tel. 381 23 20 63
a domluvit si její návštěvu u Vás doma, kde bude provedeno sociální šetření.
Pokud bude zájemce splňovat podmínky pro uzavření smlouvy, budou mu
obědy dováženy do domu. Upozorňuji, že vzhledem k naplněné kapacitě může
být zájemce zařazen do pořadníku a služba bude realizována až po uvolnění
kapacity. Rovněž upozorňuji, že nelze při dovozu vyžadovat, aby jídlonosiče byly
ponechávány u dveří. Klient si vždy musí oběd převzít osobně, pouze ve
výjimečných případech (návštěva lékaře apod.)lze domluvit ponechání
jídlonosiče u dveří apod.
O kontakty na komerční služby požádejte pracovníky vývařovny.

Ing. Renata Kainráthová
Vedoucí pečovatelské služby