headerphoto

Cílová skupina:
Senioři, pečující o seniory či rodinní příslušníci seniorů, kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními silami a obrátí se na poradnu s žádostí o její službu.

Komu nemůže být služba poskytnuta
Pracovníci Střediska sociálních služeb službu neposkytnou v případě, kdy klient:
 je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 se chová agresivně vůči pracovníkům nebo jiným klientům poradny