headerphoto

Středisko sociálních služeb poskytuje:
a) základní sociální poradenství - poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace
b) odborné sociální poradenství - je poskytováno se zaměřením na potřeby seniorů


Služba zahrnuje tyto základní činnosti:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Středisko sociálních služeb zajišťuje:
• poskytnutí základních informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace (např. využití sociálních služeb nebo jiných subjektů nabízejících pomoc seniorům)
• poskytnutí informací o základních právech a povinnostech zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
• poskytnutí informací o možnostech podpory pečujících osob
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování osobních dokladů, pomoc při vyplňování formulářů, tiskopisů,…)
• pomoc při ochraně práv klientů, kteří nejsou schopni samostatně jednat, rozhodovat
• pomoc při orientaci v možnosti využití sociálních dávek a výhod
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmová, kulturní a sportovní činnosti pro seniory, kluby důchodců)
• poskytování sociálně terapeutických činností

Sociální poradenství je ze zákona poskytováno bezplatně.

Uzavření smlouvy
Poradenské služby jsou uživatelům zpravidla poskytovány na základě ústní dohody.
Pracovník nabídne uzavření písemné smlouvy především u složitých poradenských případů, u nichž se předpokládá větší rozsah kontaktů a intervencí. Písemná smlouva je s klientem uzavřena vždy, jestliže klient o její uzavření požádá.